Titol de la foto

cicle de Ciència

Robots, els humans i les màquines

Què significa ser humà? Són els robots els nostres antagonistes? És l'ètica la clau per entendre i possibilitar la relació entre humans i robots?
Ciència

Activitats d'aquest cicle

Conferències, trobades i debats

Transhumanisme, ètica i la igualtat de les persones

El transhumanisme creu que la tecnologia robòtica pot millorar l'espècie humana. Dos experts en robòtica i filosofia debaten les profundes implicacions que això comporta.

El transhumanisme creu que la tecnologia robòtica pot millorar l'espècie humana. Dos experts en robòtica i filosofia debaten les profundes implicacions que això comporta.

CARREGAR MÉS RESULTATS